Available courses

Školení první pomoci pro zaměstnance z úseku oprav železničních kolejových vozidel.

Tento kurz má charakter výukové a informační podpory pro specializační kurz záchranáře v IZS pro jednotku SDH Jablunkov.

Tento kurz je určen pro zájemce o získáni profese plavčíka  v ČR

Výstupem akreditovaného kurzu je  potvrzení  o účasti v akreditovaném programu s neomezenou platností v ČR (na základě tohoto potvrzení, můžete pracovat na bazénech, aquaparcích a koupalištích). jako nekvalifikovaný Plavčík. Základní kurz plavčík je v podstatě vhodná formu přípravy k autorizované zkoušce. která nemusí být součástí kurzu.

Kritéria pro uchazeče

– Dosažení věku 18 let

– Ukončené středoškolské vzdělání, popř. základní vzdělání, zdravotní způsobilost,


Tento kurz slouží zájemcům o autorizovanou zkoušku pro profesní kvalifikaci plavčík, Obsahuje výukový materiál sestavený dle hodnotícího standardu MŠMT ČR,

Podmínky pro přihlášení:

- 18 let, 

Tento kurz slouží všem zájemcům, kteří chtějí oživit a prohloubit své vědomosti v první pomoci a v problematice vodní záchrany.

podmínky pro přihlášení:

absolvování odborného kurzu plavčík nebo autorizované zkoušky pro profesní kvalifikaci plavčík