Tento e-learningový kurz je určen žadatelům o profesní kvalifikaci Plavčík v souladu s národní soustavou kvalifikací dle akreditace MŠMT.